פרידלנד

אודות החברה

כתובת – אנצ'ו סירני כפר סבא
טלפון – 09-7483404
פקס – 09-7483408
אי מיילfri@bezeeqint.net
אתר אינטרנטwww.friedland.co.il