חומות היין

אודות החברה

כתובת – יפו 72 ירושלים
טלפון נייד – 02-5021771
אתר אינטרנטhttp://www.winecenter.co.il/