חומות היין

אודות החברה

כתובת – בארי 3 ירושלים
טלפון – 02-6248888
אתר אינטרנטhttp://www.winecenter.co.il/