המרתף של רוזנר

אודות החברה

קישור לפייסבוקhttp://www.facebook.com/rosner
כתובת – יוחנן הסנדלר 2, א.ת. כפ"ס
טלפון – 09-7653333
אי מיילrosner@rosnerwine.co.il
אתר אינטרנטwww.rosnerwine.co.il