שמן מוסקובץ

איש קשר

מוסקובץ יצחק

ישוב

צור משה

כתובת

ת.ד 29

טלפון

09-8945156

נייד

050-8510062

אודות היצרן