משק קלציבסקי

איש קשר

עמוס קלציבסקי

ישוב

מגשימים

נייד

052-6157727

אודות היצרן