משק גוטמן

איש קשר

גוטמן אריה

ישוב

בת שלמה

כתובת

ד.נ. חוף הכרמל

טלפון

04-6399858

נייד

052-3691295

אודות היצרן