הראל מקדם

איש קשר

מיכאל ההראל

ישוב

אפרת

כתובת

1459

נייד

054-2889949

אודות היצרן