בית הבד אבטליון

איש קשר

פרץ פז

ישוב

אבטליון

טלפון

04-6789521

נייד

052-2404853

אודות היצרן