אבטליון

איש קשר

פז פרץ

ישוב

יודפת

כתובת

ד.נ. משגב

טלפון

04-6789521

נייד

052-2404853

אודות היצרן