ביקור ביקב כרם ברק – 29-8-2014

ביקור ביקב כרם ברק

צילם ישראל פרקר