שלחו לנו את החומר לפרסום

אנשי עולמות היין, שמן זית ומזון, יצרנים ומשווקים

מוזמנים לשתף במדורי האתר את הקהל בפעילות וחידושי ענפיהם וגם ברשמי טעימה ופגישות באירועים שונים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

קבוצת טיב טעם מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2024

ההכנסות ברבעון הראשון  גדלו בכ- 9.3%

חגי שלום, המנכ"ל ובעל השליטה: "אנו שמחים לפתוח בצורה טובה את שנת 2024 ולשוב למגמה חיובית ושיפור בתוצאות העסקיות ביחס לרבעון המקביל אשתקד ולרבעונים האחרונים. הצגנו צמיחה של כ-13.5% במכירות החנויות הזהות במגזר קמעונאות המזון. זוהי צמיחה גבוהה ביחס לממוצע רשתות המזון כפי שפורסם ע"י סטורנקסט בתחזיותיו לרבעון הראשון. תרמה לכך גם תכנית הנאמנות ללקוחות המועדון שהשקנו בשנה שעברה ואשר בגינה נפגעו הדו"חות בכספיים לשנת 2023. תוצאות הרבעון הראשון מעודדות במיוחד שכן זהו רבעון הכולל את חודשי החורף ינואר ופברואר, החלשים עונתית.

במגזר התעשייה אנו רואים מגמת שיפור ברורה ביחס לשנת 2023 והתעצמות, הנמשכת ביתר שאת  לתוך הרבעון השני. האמנו בחשיבותו ופיתוחו של המגזר, תמכנו בו והוא צפוי להוכיח את עצמו ברבעונים הבאים. אנו ממשיכים לפעול ולהתחזק בכל מנועי הצמיחה, בתוכם המשך חיזוק פעילות הסחר המקוון, קידום מועדון הלקוחות החדש יחד עם תכנית הנאמנות, פתיחה ושדרוג של חנויות, המשך ההתייעלות וחיזוק הסינרגיה בין המגזרים."

תמצית תוצאות הפעילות לרבעון הראשון של שנת 2024
הכנסות מגזר קמעונאות המזון ברבעון הסתכמו בכ- 367.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 324 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 13.4%. הגידול מיוחס, בעיקר, לגידול בפדיון של חנויות זהות, לתרומתן של חנויות חדשות שנפתחו במהלך השנים 2022-2023 (לאחר שלבי הבשלה), מהלכים בהם נקטה החברה של 'תפיסת המחיר' ומועדון לקוחות חינם, אשר המשיך ותרם לגידול במספר חברי המועדון וקהל לקוחות נוסף וחדש, המשך גידול בפעילות וולט שהינה בשיעורי רווח גבוהים יותר ובקיזוז הנחה בת 3% ללקוחות המועדון ממימוש תכנית הנאמנות  TivClub(לרבות מימוש נקודות שנצברו).

הפדיון בחנויות זהות ברבעון עלה בכ- 13.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

במגזר התעשייה, סך ההכנסות ברבעון הסתכם בכ- 95.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 100.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון  במכר מיוחס, לקיטון בביקושים כתוצאה מהמשך התייקרות של חומרי הגלם בעיקר עלות הבקר שבמישרין גרמו לקיטון בביקושים וכן לעיתוי חג הפסח שחל השנה במחצית השנייה של חודש אפריל לעומת רבעון מקביל אשתקד שחל בתחילת חודש אפריל ומטבעם של הדברים הביקושים במהלך הרבעון אשתקד היו גבוהים יותר.

סך הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 431.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 394.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 9.3%.

הרווח הגולמי של מגזר קמעונאות המזון הסתכם ברבעון בכ- 119.1 מיליון ש"ח (32.4% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-108.2 מיליון ש"ח (33.4% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10.1%. הגידול בסך הרווח הגולמי נובע בעיקרו מהגידול במכר והקיטון בשיעורו מיוחס להנחה ללקוחות המועדון ממימוש תכנית הנאמנות  TivClub.

הרווח הגולמי של מגזר התעשייה הסתכם ברבעון בכ-20.7 מיליון ש"ח (כ- 21.6% ממחזור ההכנסות), בהשוואה לכ-22 מיליון ש"ח (כ- 21.9% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בסך הרווח הגולמי ובשיעורו נובע בעיקרו מקיטון במכר, להמשך התייקרות של חומרי הגלם בעיקר עלות הבקר, וכן לעליית שערי מטבעות החוץ למול תקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ- 139.6 מיליון ש"ח (כ- 32.4% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ- 129.5 מיליון ש"ח (כ- 32.8% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל, גידול של כ-7.8%.

הרווח התפעולי של מגזר קמעונאות המזון הסתכם ברבעון בכ- 14.3 מיליון ש"ח (3.9% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-13.7 מיליון ש"ח (4.2% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4.2%. נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי של מגזר התעשייה הסתכם ברבעון בכ- 6.1 מיליון ש"ח (6.3% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-7.1 מיליון ש"ח (7.1% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 15.1%. נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון בכ- 20.6 מיליון ש"ח (4.8% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-21 מיליון ש"ח (5.3% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 1.5%.

ה- EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 48.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-46.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-3.8%.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון לכ- 10.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 10.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול  של  כ- 1.5%.

טיב טעם דלי מרקט – צילום אסף לב

 טיב טעם
קבוצת טיב טעם, בשליטת חגי שלום (46.8%), פועלת בתחום קמעונאות המזון והינה הגדולה בתחום הלא כשר. טיב טעם נוסדה בשנת 1990 ומונה כ- 1,700 עובדים. במהלך השנים יצרה טיב טעם בידול ניכר מול הרשתות האחרות, החל מחוויית הקניה, מגוון מוצרים רחב ואיכותי, מוצרי פרמיום ושעות פתיחה המאפשרות נגישות גבוהה לאוכלוסיות מגוונות. הקבוצה פועלת בסינרגיה גבוהה לכל אורך שרשרת הערך: יצור, יבוא, שיווק, סיטונאות וקמעונאות. נייר הערך של החברה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכלל בין היתר במדד 60SME לפי שווי של כ- 561 מיליוני  ש"ח בסמוך למועד פרסום תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2024.

 

כתיבת תגובה

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

קרא עוד כתבות