שלחו לנו את החומר לפרסום

אנשי עולמות היין, שמן זית ומזון, יצרנים ומשווקים

מוזמנים לשתף במדורי האתר את הקהל בפעילות וחידושי ענפיהם וגם ברשמי טעימה ופגישות באירועים שונים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

אורי יוגב מסיים תפקידו כמנהל ענף הזית

במועצת הצמחים

יוני– 23   סיון–תשפ"ג
מגדלים יקרים – יצרני שמן זית
שלום לכם,
כפי שוודאי כבר נודע לרובכם, התנהל בחודשים האחרונים מהלך להחלפתי כמנהל הענף.
החלטתי כי בנסיבות שנוצרו אין טעם בהתעקשותי להמשיך בתפקידי ובתיאום עם המועצה הודעתי על פרישה מוסכמת.
אני מסיים בסוף החודש את תפקידי בתחושת הוקרה על הזכות לרקום יחד איתכם חלומות ולפעול למימושם.
בשנים האחרונות אנחנו עוברים "תהליכי התבגרות" מענף צעיר לגוף מסודר וממוקד יותר בגיבוש פתרונות רלוונטי ים לצרכי היצרנים והמגדלים והרחבת המבט לשוק הכללי .
הענף נמצא כיום על פרשת דרכים לגבי תפקידו.
גישה אחת הרווחת בקרב נציגי המגדלים זיתים בשיטה המסורתית, רואה בהתמקדות הענף בקידום מועדון תו האיכות כיוון נישתי המיועד ליצרנים בעלי מותג פרטי המשווקים לציבור הרחב בנקודות המכירה השונות. זאת בשונה מהם – המשווקים את שמן הזית ישירות בבתי הבד ולכן אינם נהנים מפעילויות אלו .
גישה אחרת מבוטאת על ידי מגדלים גדולים החשים כי תרומתם להיקפי הייצור הארצי גדולה ומהותית תשלום ההיטלים שלהם לענף משמעותי, אך הענף לא מסייע להם מספיק להתמודד עם הקשיים המקצועיים איתם הם מתמודדים. לתחושתם הענף משקיע אנרגיה ניהולית ומשאבים רבים מידי בקידום מגדלים קטנים מגידול השלחין ומהגידול המסורתי.
חלקם רואים ביציאה מחוות חנניה וצמצום פעילות הענף לכדי 'שולחן מגדלים' את הפתרון לבעיות התקציביות של הענף.
קבוצה גדולה וגדלה של מגדלים ויצרנים רואה בפלטפורמה הענפית את הדרך הנכונה לחזק את המותג המשותף של השמן הישראלי מתוך הבנה כי גאות ביחס הציבור כלפי שמן הזית הישראלי תיטיב עם כל הסירות.
מגדלים רבים מצטרפים למועדון תו האיכות ואני רואה בכך ביטוי לשותפות בדרך.

הענף שלנו מורכב מפסיפס של מגדלים הנמצאים כל אחד במציאות גידול שונה.
האמנתי כי הצלחת הענף לנווט בין התפיסות השונות ולתת לכולן מקום היא המפתח לקיומו.
להתפרנס מגידול וייצור שמן זית בישראל זהו אתגר לא פשוט. התפקיד שלנו הוא לשפר את רווחיות גידול זיתי השמן בארץ בין היתר באמצעות בידול השמן הישראלי מזה המיובא והעלאת ערכו בעיני הציבור .
להתאגדות כענף אחד יש כוח שלא ניתן לקבל אם כל אחד יתמודד לבדו במגמות השולטות כיום כלפי החקלאות.
מדינת ישראל תומכת היום בענף ותמשיך לעשות כך, רק מתוך ראייה כי הוא מייצג גם את המגדלים המסורתיים אשר מהווים את עיקר השטח הנטוע ומייצגים ציבור גדול ורחב ולא קבוצה סקטוריאלית קטנה.

פעלתי מהרגע הראשון על מנת לקדם ולפתח את כל חלקי הענף:
 פעולות קד"מ חדשות ואפקטיביות בהתאמה ליכולות הכספיות של הענף .
 חיזוק תחושת הקהילה בין מרכיבי הענף המיוחד שלנ ו
 בדיקות איכות לשמני ייבוא מהמדפים חשיפת ההטעיה הצרכנית וחיבור הרגולטורים לעשיה
משמעותית
 פעולות חדשניות לשיפור הייצור והמודעות לאיכות בקרב חקלאי הזית בגידול המסורת י .
 שדרוג וטיפוח פאנלי הטעימה .
 עמידה על כללי מועדון תו האיכות והוצאת אלו שחרגו מהכללי ם
 גיבוש רפורמה לבתי הבד .
 ייעוד חוות חנניה כמרכז מו"פ לגידול המסורתי וגיבוש תקציב ייעודי לכך .
 מאמץ ללא לאות להחיל על כולם את החובה לשאת בנטל הגבייה .

יתכן וחלק חשים נפגעים ממהלך כזה או אחר אך "השתלטות" של אג'נדה אחת וכפייה של גישה אחת, תגרום לקבוצה ה אחרת לחוש כי אינה מיוצגת ולפרוש בפועל.
הסיפור המשותף שלנו כולל את המטעים המסורתיים המהווים נכס לאומי ואת מטעי השלחין המודרניים אשר נמצאים בחזית הייצור העולמי בהיבטי יבול ואיכות וכולי תקווה כי תמצא הדרך להמשיכו גם בעתיד .

שלכם אורי יוגב

כתיבת תגובה

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

קרא עוד כתבות