שלחו לנו את החומר לפרסום

אנשי עולמות היין, שמן זית ומזון, יצרנים ומשווקים

מוזמנים לשתף במדורי האתר את הקהל בפעילות וחידושי ענפיהם וגם ברשמי טעימה ופגישות באירועים שונים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

הנחיות לעונה למגדלי הזית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר


השקיה
אנו נמצאים בסופה של עונה ברוכת גשמים, אשר כמויות המשקעים בה הגיעו במרבית אזורי הארץ לממוצע  השנתי ואף מעבר לכך. עם זאת, יש להיערך עתה להשקיה במועדה, ואנו קרבים לתקופה קריטית זו בגידול הזית.
עקת מים בתקופת הפריחה והחנטה היא משמעותית ביותר ועלולה לגרום לאובדן חלק מהיבול, ולכן יש להקפיד על קרקע רטובה בתקופה זו. ההשקיה הראשונה למילוי נפח בית השורשי ם תיעשה כעבור שלושה שבועות מהגשם האפקטיבי האחרון, בכמות של לפחות 10 מ"ק לדונם. צריכת המים של עצי המטע תגדל עם התפתחות התפרחות ועליית ההתאדות היומית. לפיכך, יש לוודא כי לא נוצר מחסור של מים בקרקע לפני פתיחת התפרחות, משום שהוא עלול לפגוע קשות ביבול.
אם בעת הפריחה שורר מזג אוויר שרבי, יש להוסיף השקיה למשך כמה שעות ביום בשעות החמות, גם אם
החלקה קיבלה את מנת המים הדרושה.

השקיית מטע צעיר
במטע הצעיר יש להתחיל להשקות כעבור שלושה שבועות מהגשם האפקטיבי האחרון.

השקיית מטעים מניבים
השקיית כל הגידולים החקלאיים בישראל מבוססת על מקדמי השקיה מהתאדות מחושבת (פנמן). מידע על
ההתאדות המחושבת ניתן לקבל באתר ה שירות המטאורולוגי : http//www.ims.gov.il ובאתר משרד החקלאות : http//www.meteo.co.il . כמו כן, אפשר להיעזר ביישומון 'נתוני השקיה', הניתן להורדה בטלפון הנייד .
בכל מקרה, בהשקיות הראשונות לאחר החורף כדאי לבדוק את מצב רטיבות הקרקע במקדח או באמצעים אחרים, ובהתאם לכך, לא להתחיל להשקות לפני שנראית התייבשות של הקרקע.
בחלקות של כרם זית סופר אינטנסיבי יש להפחית את מנת המים בשנים הראשונות, בהתאם להתפתחות העצים, ומומלץ להיוועץ במדריכים .

דישון במטע שאין בו מחסור
חנקן: סה"כ 20 יחידות שנתיות לדונם בזיתי מאכל; בזיתי שמן כ- 15 יחידות שנתיות בלבד . דישון עודף בחנקן עלול לגרום לירידה באיכות השמן. רצוי לדשן במהלך עונת ההשקיה בקיץ עד תחילת הסתיו- סוף אוגוסט.
אשלגן: המנה השנתית היא 02 ק"ג/ד' O2K או שווה ערך, במים שפירים ו במי קולחים , לפי בדיקות מים.
זרחן: בחלקות שבהן התגלה מחסור בבדיקות העלים, יש לדשן במנה של 5–10 יחידות 5O2P .שימו לב, רמה נמוכה מ- 0.13% נחשבת היום למחסור.
אבץ: בכרמים שבהם נתגלו מחסורים באבץ ברמה הנמוכה מ- 15 ח"מ, רצוי לטפל בכילאט אבץ במנה של 2.5 ליטר לדונם פעמיים בתחילת האביב .
בורון: בכרמים שבהם רמת הבורון הייתה נמוכה מ- 20 חלקי מיליון בעלים, יש לרסס בחודש פברואר בנוטריוונט סטרטר לזית (המכיל בורון) בריכוז 3% בהרכב: FV + 1.8%B + 21 – 33 – 10 .
כאשר משקים במי קולחין, יש להתחשב בתכולת היסודות במים, ובהתאם לכך, להפחית מעט ברמת הדישון. זכרוכי לא כל היסודות הנמצאים במי ההשקיה זמינים לצמח.
ניתן להשתמש גם בדשנים מורכבים.
בהתאם לבדיקות העלים, אם מתגלים מחסורים, יש לנהוג לפי ההמלצות המצורפות לטופס המעבדה המתקבל.

הגנת הצומח
אקרית החטטין: בחלקות זיתי מאכל , שבהן הייתה נגיעות בפרי בשנה הקודמת או שרואים נגיעות רבה בעלים, יש לטפל בוורטימק (Abemectin) ותחליפיו בריכוז 0.1% בתוספת שמן משטח בריכוז 0.5% . וירטימק ותחליפיו פועלים גם כנגד עש היסמין. בנוסף, ניתן להשתמש בתכשירי גופרית נוזלית, הפועלים רק על האקרית בצורה יעילה יותר.
מועד הטיפול הוא לקראת תחילת הפריחה (פתיחת הפרחים) . תכשירי אבמקטין מתפרקים באור, ולכן כדאי לרסס בשעות הערב. בחלקות הנגועות קשה, יש לטפל טיפול שני כנגד האקרית באותם התכשירים מיד בתום החנטה.
טיפול זה יינתן בחלקות זיתים למאכל. בזיתי שמן אין חובה לטפל אלא אם הכרם צעיר, הנגיעות בצימוח גבוהה ורוצים למנוע את הנגיעות בעלווה המתפתחת.
יתוש ענפי הזית: היתוש הפך בשנים האחרונות למזיק חמור בכרם הזית, במיוחד בכרמי השמן הנמסקים על ידי בוצרת. אם האביב יהיה לח וגשום, יש לטפל כנגד יתוש ענפי הזית )החל מתחילת חודש אפריל( באחד מתכשירי הפרטרואידים הסינתטיים: ביטרואיד 0.1% , קרטה מקס 0.1% או טלסטאר ותחליפיו 0.1% . דרושים שני טיפולים בהפרש של שבועיים. רצוי לרסס גם את הקרקע, שבה נמצא חלק מהאוכלוסייה .
יתוש עלי הזית: יתוש זה פוגע בעלי הזית ובתפרחות ועלול לגרום נזק רב ליבול, לכן נדרש טיפול אם נתגלה בעלים לקראת התארכות התפרחות בסוף מרס. התכשירים המדבירים את יתוש ענפי הזית ידבירו גם את יתוש עלי הזית.
בשנים האחרונות התפשט המזיק בחלקות רבות. בעת כתיבת שורות אלו נתגלו גיחות של בוגרים בכמה חלקות, ולכן זה הזמן לטפל באחד מתכשירי הפירתרואידים: תכשירי ביפנטרין )טלסטאר ודומיו( בריכוז 0.1% , באיתרואיד בריכוז 0.1% או קרטה מקס 0.1% . רצוי לדגום עלים ולבדוק אם יש גיחה של הבוגרים.
עש היסמין: עם תחילת הנגיעות בצימוח הצעיר יש לדאוג לריסוסי נוף באחד מהחומרים המורשים: ביתרואיד בריכוז 0.1% , טלסטאר, אולסטר, סטרטר ואטלס בריכוז 0.1% , קרטה בריכוז 0.1% , ראנר בריכוז 0.04% , טרייסר אולטרה בריכוז 0.06% , ספרטה סופר בריכוז 0.04% , קורגן 0.02% או טקומי 0.02% .
פסילת הזית ותריפס הזית: במקומות שבהם מטפלים כנגד אקרית החטטין, אין צורך לטפל כנגד פסילת הזית, משום שהתכשירים להדברת האקרית מדבירים גם את הפסילה. עם זאת, בחלקות שבהן יש נגיעות גבוהה כבר בימים אלה, מומלץ לשקול טיפול מיוחד באחד מהתכשירים המורשים.
כנימת הזית, פרלטוריה וכנימה אדומה: בשנים האחרונות ישנה התפרצות מחודשת של הכנימות הללו במטעי הזיתים. בחלקות שנצפתה בהן נגיעות בעונה שעברה, יש לעקוב אחר התפתחות הכנימות ולטפל בשלב ההזדחלות לקביעת מועד הטיפול המתאים חובה להיוועץ במדריכים, כיוון שהתכשירים להדברה הם מג"חים הפועלים רק על שלב הזחל. התכשירים המומלצים: טייגר, קוברה או טריגון בריכוז 0.15% .
כנגד הכנימה האדומה ניתן לטפל גם בקונפידור או בתחליפיו בהגמעה בכמות של 30–15 סמ"ק לעץ בוגר , בהתאם למרווחי הנטיעה, לפני פתיחת הפרחים. לגיזום יש השפעה מכרעת הן על התפרצות המזיק והן על אפשרויות ההדברה, ולכן כדאי מאוד להקפיד על גיזום נכון.
סס הנמר: בחלק ממטעי הזיתים נצפתה פעילות חזקה של זחלי סס הנמר. יש להמשיך במעקב אחר גיחת
הבוגרים ולטפל כנגדם.
פרומון לבלבול בוגרי סס הנמר: רצוי להדביר את הסס באמצעות שימוש בפרומון לבלבול זכרים. בכרמים נגועים קשה מומלץ להשתמש ב- 60 חוטים א ו ב- 30 נדיפיות רימילו ר של רימ י לדונם ; ובחלקות נגועות פחות מומלץ להשתמש בכ- 40 חוטים לדונם. בשנים האחרונות טיפול זה הניב תוצאות טובות מהטיפולים הכימיים, ללא הפרת המאזן בכרם.
הדברה כימית של בוגרי הסס והזחלים הצעירים תיעשה לאחר בקיעתם או במעבר מהענפים הדקיקים לענפים עבים יותר. הטיפולים המומלצים הם: קלימרה בריכוז 0.02% , תיאדור בריכוז 0.04% , מוליט או שונית בריכוז 0.07% )תכשיר זה מונע נשל( או ראנר בריכוז 0.04% . רצוי להחליף לסירוגין בין החומרים .
כמות הטיפולים ומועדיהם ייקבעו בהתאם לעוצמת הנגיעות בכל חלקה וחלקה. גיחת הבוגרים מתחילה לרוב בסוף מאי ובתחילת יוני, ובאזורים החמים מאוחר יותר. יש לבצע מעקב למציאת כותנות הגולם ולהתחיל בטיפולי – ההדברה.
עש פרי הזית Prays Oleae (BERN) : בשנים האחרונות אנו עדים להתפרצות של עש הזית הפוגע בפרחים. אם נצפתה נגיעות בשנה הקודמת או שרואים צריבה בתפרחות ומנהרות בעלים, כדאי לטפל כנגד העש באחדהתכשירים מקבוצת הפירתרואידים או ברוגו ר )יעיל גם להורדת אוכלוסיית הזבוב ( בריכוז 0.15%. בכל מקרה, כדאי להיוועץ במדריכים.
זבוב הזית : המזיק העיקרי בגידול זיתים. לקראת תחילת אפריל יש לתלות מלכודות צהובות דביקות לניטור הופעת בוגרי הזבוב. ברגע שנלכדים זבובים בוגרים במלכודות, יש לטפל בריסוסי פיתיון או באמצעות תליית מלכודות ללכידה המונית. טיפול זה נועד להקטין את אוכלוסיות הזבוב לקראת הדור הבא שעלול לפגוע בחנטים הצעירים .
למעשה, קיימים כבר היום זבובים בוגרים בכרם הזיתים, ולכן כדאי לשקול לתלות את המלכודות כבר עכשיו
ולהשאירן במשך כל השנה .
עין הטווס: במקרה שמזג האוויר החורפי ישרור עוד זמן מה באזורנו, יש להמשיך בטיפולים.
הגדלת פרי בזיתי מאכל לאור ההחמרה בסטנדרטים לקבלת פרי למאכל במפעלי הכבישה, יש לנקוט במירב המאמצים, כדי להשיג פרי גדול, במיוחד במטעים בעלי פריחה שופעת. במקרה שאין פריחה שופעת, אין צורך בדילול .

ניתן להגדיל פרי בשלוש דרכים :
1 . דילול פרי: הדילול יתבצע כעבור 10 ימים מפריחה מלאה על ידי אחד מתכשירי NAA בריכוז של 100 חלקי מליון. נפח התרסיס במטעים מבוגרים הו א 200 ליטר לדונם. דחייה במועד הריסוס מעבר ל- 10 ימים משיא פריחה מחייבת תוספת של התכשיר בכמות של 10 ח"מ לכל יום. יש להוסיף גם משטח טריטון X 100 בריכוז 0.025% . התכשירים המומלצים הם: אלפנול סופר, אלפארון או אלפטופ. לריכוז של 100 ח"מ ניתן להגיע בהוספת 50 סמ"ק מאחד התכשירים שהוזכרו לכל 100 ליטר מים או במילים אחרות בריכוז 0.05% .
יש להקפיד על ריסוס מטעים מבוגרים בעלי פריחה שופעת בלבד ולא בימי שרב, ובכל מקרה, להיוועץ
במדריכים.
2 . הזנה עלוותית: בשנים האחרונות נעשו מספר נסיונות להגדלת פרי בעזרת הזנה עלוותית. הטיפול היעיל ביותר שנראה כרגע הינו הנוטריונט בוסטר בריכוז 3% כעבו ר 14 יום מפריחה מלאה. יש להיזהר שלא לטפל בכרמים שהיו נגועים במחלת עין הטווס או בעצים חלשים. כמו כן , יש להימנע מטיפול בתנאי שרב, ובכל מקרה, להיוועץ במדריכים לפני הטיפול .
3 . שילוב של דילול פרי והזנה עלוותית יינתן כעבור 10 ימים מפריחה מלאה. בכל הניסויים שנעשו עד כה
הביא טיפול זה לתוצאה הטובה ביותר ותרם להגדלת הכנסות החקלאי. בדבר פרטים נוספים, יש להיוועץ
במדריכים .
מגדלים שטרם נרשמו ברשימת התפוצה האלקטרונית, מתבקשים להעביר את כתובת הדוא"ל שלהם
למיי ל: rubig@gmail.com

בברכה ,
יונס מוגירה, ראובן בירגר, ניר קילמן, אהוד חנוך וניזאר עבד אלהדי
מדריכי גידול זית

כתיבת תגובה

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

קרא עוד כתבות