IPEVO – הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין

25/04/2020
מפת אזורי היין בישראל המשך »

חלק גדול מאזורי היין המובילים בעולם מאופיינים על ידי רמה גבוהה של שיתוף פעולה בתוך התעשייה. מתוך אזורי יין בוגרים כאלה נמצאים מספר רב ומגוון של ארגונים היוצרים שיתופי פעולה בנושאים שונים ובצורות שונות בין חברי הארגונים.
אחת הקבוצות החשובות שתורמות למאמץ הזה ולשיתופי הפעולה בתוך התעשייה היא קבוצת הייננים והכורמים של היקבים.
IPEVO – הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין, המאגד בתוכו את אנשי המקצוע של תעשיית היין, התחילנו את הפעילות בשנת 2012 במטרה לקדם את שיתוף הפעולה הטכני והמקצועי, ונושאים כללים בתעשיית היין הישראלית. החל משנת 2019 הוא עמותה רשומה.

מטרות הארגון הן:

 • א. לעודד, לטפח, לקדם מצוינות בגידול ענבי יין וייצור יין בישראל.
 • ב. לשמש בסיס למיזמים של שיתוף פעולה טכני בין חברי הארגון.
 • ג. לשמש במה להצגות ודיונים בנושאים רלוונטיים, מחקר ופיתוחים טכניים וטכנולוגיים לקידום תעשיית היין הישראלית.
 • ד. לקדם את מותג היין הישראלי בישראל ובעולם.
 • ה. לעסוק בנושאי רגולציה של תעשיית היין הישראלית, לרבות:
  1. חומר ריבוי גפן;
  2. חקיקה המשפיעה על תעשיית היין בישראל;שדלנות מול ארגונים רלוונטיים וגופי ממשל לקידום האינטרסים של תעשיית היין הישראלית וחברי הארגון;
 • ו. לשתף פעולה עם ארגוני תעשיית יין אחרים – לאומיים ובינלאומיים.

הארגון מאגד ייננים ואגרונומים  מיקבים בישראל, ומקיים מפגשים סדירים לאורך כל השנה, לצד עבודה על פרוייקטים ומיזמים שונים בתחום הגפן והיין.

בארגון חברים כ-50 חברים מכלל היקבים בארץ.

חברי הועד המנהל :

 • יו״ר- ויקטור שונפלד (יקבי רמת הגולן). (victor@golanwines.co.il, 054-6700820)
 • גזבר- אוליבייה פרתי (יקב טפרברג).
 • דוברת- נעמה סורקין (יקב אורטל). (sorkin@gmail.com, 054-6360910)
 • מזכיר- דרור אנגלשטין (יקב שורק). (israel@gmail.com, 054-7801982)
 • חבר ועד- גיל שצברג (יקב רקנאטי).
 • חבר ועד- דוד בר אילן (יקב טוליפ).

מפת אזורי היין בישראל

כחלק מפעילות הארגון הוקמה ועדה מקצועית שמטרתה שרטוט מפה הסברתית של אזורי היין השונים של ארץ ישראל.
ועדה זו כללה מספר חברים מיקבים שונים, אזורים שונים בארץ והיא לוותה ע״י גאוגרף ואנשי מקצוע שונים לאורך פעילותה.
לאחר תהליך ארוך ויסודי הוצגה להערות טיוטת מפה, הוחזרה לעדכונים ובסופו של תהליך סדור ומקצועי אושרה על ידי כלל חברי הארגון כמפה ההסברתית הרשמית של ארגון ה-IPEVO, והיא מייצגת נאמנה את אזורי היין של ארץ ישראל נכון לשנת 2019.

העקרונות המנחים בשרטוט המפה היו:

 1. המפה הינה מפת טרואר: החלוקה לאזורים מבוססת על הבדלים בטופוגרפיה, אקלים והקרקעות הייחודיות של כל אזור.
 2. שטח נטוע מינימלי נדרש להגדרה של אזור יין- 500 דונם כרמים.

המפה מגדירה 15 אזורי יין שונים מדרום ועד צפון, וישנם כמה נקודות עיקריות חשובות לציון בחלוקה בין אזורים צמודים:

 • אזור הגולן: הגולן התחתון מתחיל מקו הגובה 300 מטר, הקו המפריד בין הגולן התחתון והגולן העליון הוא קו הגובה 500 מטר.
 • הגבול בין הגליל המזרחי והגליל המערבי שורטט ע״ב קו פרשת המים של אזור הגליל, שני האזורים מתחילים מקו גובה 300 מטר והם בעלי מאפייני קרקע ואקלים שונים.
 • הגבול בין הרי יהודה וגבעות יהודה נקבע על קו הגובה 400 מטר.
 • אזור נגב יהודה– מתחיל מקו הגובה 500 מטר.

(המפה מוגנת בזכויות יוצרים ושייכת לארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין ©).

תגובות

תגובות

נושאים נוספים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *