שלחו לנו את החומר לפרסום

אנשי עולמות היין, שמן זית ומזון, יצרנים ומשווקים

מוזמנים לשתף במדורי האתר את הקהל בפעילות וחידושי ענפיהם וגם ברשמי טעימה ופגישות באירועים שונים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

מה עם הוועדה לרגולציה בענף היין

מאת: פרופ' עמוס הדס
נותר הטעם המר של אי הודאות והפקפוק ביכולות הממשל.

לפני מספר לא מועט של חודשים החליטו שרת החקלאות הגב' נוקד ושר התמ"ת מר שמחון על הקמת וועדה בין משרדית (משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד התמ"ת), שתבחן את המצב בענף היין בארץ ותגיש את מסקנותיה תוך תשעים ימים מיום הקמתה. 

בכתב המינוי הוצבו שלושה נושאים לבחינה:
א. מה יש לחדש בנושאי תקינה וחוקי יין בארץ?
ב. מה יהיה מעמדו ו/או גורלו של המכון הישראלי ליין?
ג. מה יהיה מעמדה של המועצה לגפן היין?

הוועדה קיימה מספר ישיבות לא מועט, שבמהלכן חבריה ראיינו, תיחקרו ובקשו ניירות עמדה מ: אנשי מפתח בענף היין, מנהלי יקבים, מנהלי שיווק, כורמים נציגי המוסדות בהם על הוועדה היה לדון, כתבי יין ואחרים.

לפי מספר המוזמנים והפגישות ניתן היה להבין שהחומר הרב שנאסף מחייב דיון מקיף וממצה. אולם מאז תום המועד שהוקצב לדיוני הוועדה, חלפו מספר "קדנציות של הוועדה (קדנציה במשמעות כפולות אותם תשעים הימים שבכתב המינוי), ודבר לא יצא מחדרי הוועדה בין אם כניר עמדה, לבין הצעות יחודיות לפעולה, פירוט שינויים מבניים או מנהליים ועוד.

האיחור הבלתי מוסבר בדיווח הועדה כמו גם, התחייבות דוברת משרד החקלאות לכותב שורות אלה כי "הוועדה סיימה את עבודתה ויש לצפות שבתוך חודש יוגש הדו"ח" שטרם מומשה, מעוררים תמיהות ומחשבות.

האם ועדה זו, כרבות שקדמו לה, חורגת מהזמן שהוקצב לה בשל רוחב היריעה וכמות החומר הרב שנצבר בידי הועדה?
מסופקני.

האם הועדה מעוכבת בטיפולה בנושאי היין, בשל הלחץ המופעל על חבריה לטפל בנגזרות המחאה החברתית שפרצה בקיץ? איני יודע.

האם הלחצים המופעלים על ידי גופים בעלי ענין הם כה כבדים, שאין חברי הוועדה יכולים לעמוד בנטל ולהחליט?

האם העובדה שכתוצאה מהחלטות הועדה, יהיו שינויים מבניים ומנהליים, שיחייבו פטורי עובדים ובכך הועדה בפועל תעסוק גם בדיני נפשות היא המעכבת?
לא ברור.

יתכן שאין חברי הוועדה יכולים לקבל החלטה ברוב קולות והוועדה היא "וועדה תלויה"?

כל אלה ההרהורים, שאינם אלא בחזקת השערות בלבד. אלם נותר לנו הטעם המר של אי הודאות והפקפוק ביכולות הממשל, לקבוע ולקדם נושאים הנידונים בציבור העוסקים או הקשורים בענף היין ומחוצה לו מזה כמה שנים, קיים גם קיים.

אומר אחד מידידי על מה אתה נרעש כל כך? הלא לגבי חוק טל, הממשלה מתפתלת ומחרחרת ללא יכולת להורות או לבצע את הנדרש, בשל השיקולים כניראה זרים להכפפת חובת הנטל השווה אל מול הזכויות השוות.

אזי מה לי כי אלין לגבי ענף, שכוח אל, כענף היין?!

אודה כי כל שנשאר לי הוא לכתוב מדי פעם רשימה זו או אחרת על משקל מהן חובות המדינה לענף ולצפות כי יאיר מישהו את עינינו ונראה את דו"ח הוועדה במהרה בימנו. 

כתיבת תגובה

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

קרא עוד כתבות