שלחו לנו את החומר לפרסום

אנשי עולמות היין, שמן זית ומזון, יצרנים ומשווקים

מוזמנים לשתף במדורי האתר את הקהל בפעילות וחידושי ענפיהם וגם ברשמי טעימה ופגישות באירועים שונים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

"דרכי יין ותיירות יין" – כנס

מאת: פרופ' עמוס הדס
כנס בנושא: "דרכי יין ותיירות", אורגן על ידי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות במשרד החקלאות.

 27/06/2011
 
 מאת: פרופ' עמוס הדס

לפני מספר ימים התקיים כנס בנושא: "דרכי יין ותיירות", כנס שאורגן על ידי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות.
את הכנס ניהל בטוב טעם ונחת מר שי דותן – מנהל תחום פיתוח תיירות חקלאית, שנעזר במתורגמן מאיטלקית לעברית במהלך ההרצאות ומאיטלקית לעברית בעת הדיון והשאלות

היה זה כנס בו נישאו ההרצאות באיטלקית (אף שהמרצים שולטים באנגלית) ודבריהם תורגמו מיד לעברית רהוטה. את ההרצאות הציגו מספר מומחים בנושא הכנס מאיטליה שהובאו לארץ במסגרת חוזה לשת"פ ישראל איטליה בנושאי חקלאות. החוזה הנדון נחתם לאחרונה בעת בקור ראש הממשלה ושרי הממשלה, ביניהם שרת החקלאות באיטליה.

חברי הקבוצה האיטלקית היו אורחי המשרד וטיילו ובקרו באזורי הארץ, ביקבים ובכרמים, כך שחוו את הארץ הן מנופיה, כרמיה והן מיינותיה ותוך כך ניסו לעמוד על טיבם של אזורי הכפר בארץ, אנשי הארץ ולחוש מעט מהאווירה ותרבות הארץ. מעט מהלקחים והרשמים שאספו במהלך ביקורם הקצר ביצבץ וצף מדבריהם בכנס בעיקר בדוגמאות שהביאו מארצם ואשר הושוו לדוגמאות מהארץ.

בהרצאה הראשונה הודגשו בעיקר הנושאים החשובים לאזורי היין השונים באיטליה ובעולם, אלה המודגשים להביא את בשורת האזור, תרבותו, מוצריו המיוחדים, תוך הבלטת איכותם ו/או מקוריותם.

תמצית ההרצאה הזו פירושה, שיש לעשות הכל כדי להבטיח שהתייר יחווה חוויה צרובה בזיכרונו של הנופים, היינות, הטעימות, המפגשים עם הייננים, אנשי המקום מוצרי המזון השירות לו זכה ונוחות התיור באזור. חבילות התיור אמורות להיות למרחקים קצרים סביב מרכז המגורים והלינה של התייר כך שמרבית זמן השהיה יוקדש לפגישות, טעימות יין ומזון ולהכרת האזור. המסרים הנועדים להימסר לתייר אמורים להיות פשוטים, שקופים ברורים ומדויקים ומלווים במפות מפורטות, חומר הסברה במספר שפות ושירות אדיב.

ההרצאה השנייה התמקדה בתקנות הקשורות בהגדרות השוק האירופי של אזורים, שמות ומקור המוצרים החקלאיים. לדעתי הייתה זו ההרצאה החשובה מכל, מאחר והיא הביאה בצורה מוחשית בפני באי הכנס את המגמות אליהן אנו הישראלים חייבים להנהיג בארץ (בטרם נחויב לקבוע אזורים והגדרות מקור ואיכות למוצרי החקלאות שלנו על ידי לחץ אירופי).

המרצה פירט בדבריו את החוקים והתקנות הבאות להגן על הקנין הרוחני, התרבותי והחומרי של תושבי האזורים החקלאיים באירופה. חוקים ותקנות המחייבות את הצורך בתוויות מאושרות ואמינות, קיום תקנות וחוקים לאמידת איכות המוצרים האיזוריים מחד ומאידך התאמתם והבטחת אפשרות זיהוי וקישור המוצרים למאפייני המקור – האזור. כל זאת בהדגשה על החובה לקיום מנגנוני פיקוח ואכיפה של התקנות השונות.

לכאורה היה זה הסבר יבש וארוך בעוד שלמעשה הוצגו התקנות והחוקים האירופיים שכל מטרתם היא : למלא את ציפיות התיירים או הצרכנים בדרך הטובה ביותר, בירור וטיפוח דרכים חדשות להגדלת רווחת היצרנים האזוריים ולבסוף, הרחבה וקידום שיווק מוצרים מאפיינים, המיוחדים לאזורים השונים. תהיתי בעת ההרצאה עד כמה אנו בארץ הנוהגים על פי הכלל המקראי "נעשה ונשמע" כמשמעו, נמלא אחר החוקים הללו ההופכים לאיטם לחוקי הסחר הבינל"א.

בהרצאה מלאת חיוניות הוצגו בפירוט המנהלה, הארגון ודרך הקמת דרך יין בטוסקנה. המרצה הציגה את איזור מגוריה ואחת מדרכי היין בסביבתה תוך הדגשת הפעילויות המכוונות להעניק לתיירים מערכת חוויות מכוננות מבחינה רגשית וחושנית. החוויות כוללת מראות נופים, טעמים וניחוחות של האזור, מפגשים והתרשמויות מהכרות עם אנשי האזור, תרבותם, יינותיהם, מזונותיהם ומוצריהם. המרצה הדגישה בדבריה את החיוניות בתיאור מפורט של האיזור ו"מציאותיו" בין אם במפות פרטניות מאירות עינים ובין אם בחומר הסברה במספר שפות. עבודה רבה הושקעה על ידי אנשי האיזור באיפיון מוצרי האיזור ויצרניהם, מיקום מרכזי דיור, קניה טעימות ונוחות לתיירים. בסיכום ההרצאה הדגישה המרצה כי מפעל תיירות חקלאית ואזורית חייב להעביר לתיירים את האווירה, ההתנסות התרבות ותחושות היחוד שבאזור ותושביו, במוצריהם המיוחדים שהם מקור גאוותם ופרנסתם.

הרצאה נוספת שנשא חבר הקבוצה הבא מסיציליה עסקה בעיקר בבעיות "שיווק האזור". המרצה הרחיב את הדיבור על הבעיות שניצבו בפני הסיציליאנים בבואם ל"מכור את עצמם ויינותיהם בעולם הרחב". כיצד מוכרים לעולם מדינה ואזוריה החקלאיים כאשר ידוע אודותם רק כי יש הר געש (האטנה) הגדול באירופה, שבה שלטת המאפייה הסיציליאנית ושיינותיה אינם נחשבים ליינות שערכם גדול מעבר להיותם יינות מסך ליינות אזורי המגף האיטלקי. המאמץ שהם השקיעו בקידום סיציליה, אזוריה החקלאיים ומוצריה האופיניים כוונה כדי להעניק לה, לאנשי האזורים ומוצריהם צביון מייחד יינות מעולים, אך כל אלה על רקע הדגשה יתרה של תרבות יין ומזון עתיקת יומין. לדעתו אלו הם הקלפים שייחדו גם את ישראל בבואה למכור את חקלאותה ומוצריה היחודיים. לא מלחמה, טרור, פלשתינאים אלא היסטוריה ואיכות מוצרים. למעשה אנו יכולים להתברך על דרך זו ביתרון יחסי, שאין לאחרים בעולם, והנכס הוא התנ"ך והיותו מקור לדתות היהדות והנצרות כמו גם לאיסלם והמוכר לרבים. לדעתו עלינו לקשור ולשזור יחדיו את התנ"ך, ההיסטוריה של האזורים, תרבותם הקדומה והשלכותיה עד היום ולהדגיש את המוצרים ואיכותם.

ההרצאה המסכמת שת הכנס הוצגה על ידי כורם, יינן ויצרן יין קטן (כ- 25,000 בקבוקים בשנה) מאזור פידמונט. הרצאתו התמקדה בדרך הפרסום של מוצר, יצרן, אזור ודרך יין ברשתות המידע החדשות, החל מפרסום מסורתי מודפס כחוברות, עתונים ומפות ועד לטלפונים ניידים עם רשתות חברתיות ושיווקיות בזמן אמת. ההרצאה הזו היתה הצגת תכלית מרשימה ליכולות הקיימות בידינו להגיע לכל תייר במקום או לתייר המתכנן את מסעו (כמו זיהוי יצרן, מקום וניווט אלחוטי להגעה למקום, ורכישה של מוצרים באורח וירטואלי).
אכן היה זה כנס מוצלח ביותר, ועל כך יבואו על הברכה מארגני הכנס, מנחה הכנס והמתרגם שעזר לידו ובמיוחד המומחים האיטלקיים, שהביאו בפני באי הכנס היבטים שונים הקשורים בתכנון וביצוע מפעלי תיירות חקלאיים בכלל ותיירות יין בפרט. חבל רק, שלא כל בעלי ענין בקיום מפעלים כאלה נכחו באולם. אולם את החומר שהוצג ניתן למצוא באתר רשות לתכנון ופתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות Moag.gov.il.

לאחר מחשבה שניה עלו שאלות שונות בראשי. בדרך כלל מצגות בכנסים שיווקיים וחברתיים מציעות גם את הקלוקל במראה חיובי למדי כל שכן משהו טוב ומיטיב. אולם למרות ההצגה המרשימה, אנו החיים בארץ אמורים להגיע לרמות שירות מיטבי לא לעצמנו אלא גם לתייר המזדמן או המיחד בקורו לתחום או נושא מסוים. האם רמת השירות במלונות העממים והיקרים או בצימרים עומדת בציפיות? האם תשתיות הדרכים, המסעדות, החניונים והיקבים עומדים או מצויים במצב של תקינות כזו הנדרשת ממערך לתיירים בעלי ציפיות לשירות מיטבי ומידע מירבי עבור כספם? מהי רמת הידע של מדריכי התיירים הייננים והמסעדנים, שלא לדבר ב"מלצרי היין" הסומלייה'ס המקומיים? שאלות אלה עלי להפנות לגורמי תיירות, מועצות אזוריות, משרדי ממשלה כמשרד החקלאות, התיירות, והבריאות.

אכן מצפה לי ולכתבים נוספים עבודת רגלים מרובה, שעל תוצאותיה כנראה ידווח בעתיד.

כתיבת תגובה

שתף:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

קרא עוד כתבות