יינות ישראל במגזין סיני

18/04/2017
כתבה של עיתונאי סיני שביקר בארץ המשך »

כתבה שפירסם עיתונאי סיני, שביקר בארץ, במגזין סיני. הוא שלח לנו את הקובץ בסינית ותירגמנו לאנגלית ע"י תרגומון גוגול.
עתה עוד כמה מיליוני סינים יודעים שגם בישראל עושים יין משובח, כבר המון שנים.

 

The wines and customs of the Israeli wines

Sun Wendong reporter from Israel
 In the Old Testament, the Bible is "the land of promise" of milk and honey, and now it is famous for its creative energy, culture, science and technology and agricultural power. Israel wine "Canaan beauty" on the top priority, its exotic and high quality is aroused the interest of the world.
 For the wine of Israel, the world's most influential wine critic Robert Parker (Robert Parker) commented: "The quality of wine has been improved and some of the wine is first class." In the world's most famous wine writer Hugh Johnson (Hugh Johnson) pen, "many of the Israeli wine is quite exciting."
 March 26-31, "Huaxia newspaper" reporter was invited to interview the main wine region of Israel, visit the international wine industry rising star, feel the Eastern Mediterranean wine style and customs.

Eastern Mediterranean "
 Israel is the producer of the finest wines in the Eastern Mediterranean region.
 In recent years, sommeliers, retailers and world wine critics have expressed new interest in Israeli wines. They are not only impressed by the youth, knowledge and vitality of Israeli viticulture and winemakers, but also impressed by the quality of the wine.
 Robert Parker and Hugh Johnson's favorite, let the wine and wine connoisseurs realize that exciting things are happening in Israel. The Israeli wines not only won important prizes in the major tasting contest, but also successfully sold on five continents. Not only in the United States, Canada, Western Europe and Eastern Europe and the Far East, has also become the Israeli market.
 Once, Israel was only sold as Jewish wine to the Jewish market, but now appears in wine and wine shops in Lebanon, Greece and Turkey. In Israel, Italy, Germany, Michelin's Samsung restaurant, the United States and Japan's top restaurants can be found within the Israeli wine.
 Under the influence of the typical Mediterranean climate, Israel formed several famous wine regions, namely the Golan Heights, the northern Galilee, Samaritan, Samson, the Jewish mountains and the southern Negev Desert The
 In this geographically thin and long country, the most successful production of high quality wines in Israel is the cool and high-altitude areas such as the Golan Heights, the Upper Galilee Mountains and the Jewish mountains.
 The Israeli wine region has a surprisingly small climate. Upper Galilee is a mountainous area covered with forests, steep peaks and rocky ridge, where the soil is a mixture of volcanic gravel and laterite. The Golan Heights is a volcanic highland accumulated by basalts and tuffy soils, which are at an altitude of more than 1,200 meters above sea level, thanks to the cool breeze blowing from snow-covered Hermmont mountains.
The Samaritan region was the most traditional planting area in Israel, and the first vines were cultivated in the 1880s. The vineyards are mainly concentrated near Zichron Ya'acov and Binyamina on the southern slope of Carmel Hill. Thanks to the cool breeze from the sea, the area's soil is sticky and calcareous, and the climate is typical of the Mediterranean climate.
 The Samson region is made up of the central coastal plains, the Jewish lowlands and the hills, named after the biblical characters Samson. The soil of the area consists of sand and red soil on the coast and limestone, and alluvial clay and loam on the hills. The area belongs to the coastal Mediterranean climate: hot summer, moist, warm in winter, mild climate.
 Jewish mountains from the Jewish hills, west of Jerusalem to the northern mountains of Jerusalem until the Jathil forest. Altitude of 800 meters above the regional temperature characteristics: warm during the day, cool at night. The soil is thinner in the area, with calcareous and rocky, covered with snow in winter.
 Negev is covered by half of the land area of ​​the desert area. The vineyards have been planted in the northeastern and central highlands of the Negev Desert. The surface of the soil, from fertility to sandy changes, and the larger temperature difference, hot daytime hot cool night, cold humidity is not enough dry climate will maintain a very low incidence.
 Israel's agricultural technology and the advantages of innovation, appeared in the grape brewing. The world-renowned drip technology in Israel is the result of Israel, and Israel's viticulture has advanced and up-to-date technology.
 There is a little story to have to say. In the 1880s, the vineyards planted in Israel and the two largest wineries of Israel were created by the famous Bordeaux wineries and the Rothschilds of the Lafite Chateau. He is convinced that the climatic conditions of Israel and southern France is similar, so all the cultivation of the use of standards and France is equivalent to Israel here can brew high quality wines.
Facts have confirmed his judgmentt.

"New World" style
Israel has 35 commercial wineries, annual wine production can reach 45,000 tons, in addition, there are more than 250 small wineries and more domestic garage winery (mini winery in their own garage).
The largest wineries are Carmel, Barker Chateau, Golan Heights Winery, Teperberg, Benteaux Winery, Tabor, Tishbi, Dalton, Recanati, Galilee Chateau, Segal, Arza, Jerusalem winery. These wineries occupy a total of 95% of the wine market in Israel.
Israel's wine wineries have gone through four stages. Carmel, Teperberg, Arza and Zion Winery originated in the 19th century. After the establishment of the State of Israel in 1948, the winners of Benamina and Segal were established. Golan Heights Winery, Tishbi, Barken Winery and Dalton originated in the 1980s and early 20th century, 90 years, Tabor, Recanati and Galilee winery near the new millennium was established.
Most of the wineries in Israel are modern wineries with advanced technology, and all major wineries employ both winemakers who have received international training experience with major wine producing countries.
Israel's wine grapes are mainly Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah, and there are some varieties of Cabernet Franc. The distinctive Old Vine Carignans and the Little Sila Red Wine suggest that Israel may be known in the future for wine.
Jiali is a wine variety that has crossed the modern history of Israeli wines and has been introduced to Israel even before the introduction of Rothschild's brewing process. In the white wine, in addition to Chardonnay and Sauvignon Blanc, there are Gewurztraminer, Riesling and Viogne.
Israel does not have genuine local breeds. The closest to the local breed is Argaman, which is developed in Israel and between Jeremy and Portuguese native Souzao. It is the oldest variety of all grape varieties. Another grape variety that is almost unique in Israel is Emerald Riesling. It was founded in the year of the founding of the state of California, in Israel has achieved great success.
Jewish wines are a major feature of Israeli wines. "Kosher" means "pure", for the faith of the Jews, drinking wine is required to use "kosher", this is the Jewish wine.
Specifically, "Kosher" will issue a special certificate, the bottle will have a special "K" or "kosher" logo. To become a "kosher" wine, the wine must be treated to follow the teachings of Judaism. The ingredients of the wine must also be "kosher", the yeast gelling agent and the clarifier must have the certificate of "kosher", gelatin, fish glue, casein according to Jewish faith are not allowed to use. Other regulations include only the first four years after the grapes can be used for wine, grape crops prohibited from planting other crops or fruit trees. They will be 1% of the wine down, a symbol of dedication to the Jewish temple. Jewish wines show the history and uniqueness of the wines except the wine.
In addition, Israel because of the warm climate, the wine content of the higher sugar content, so how to maintain a sufficient acidity in wine to balance the higher sugar, is becoming the most important issue of the Israeli wine industry.
Nowadays, the international wine industry is often classified as "new world", as the world's wine production one of the oldest country, the Israeli modern wine industry began in 1882, after two thousand years after the rejuvenated, And in one fell swoop into the world wine market.
In the 1980s, the Israeli wine industry really began to revive, and soon flourished. In modern times, many wineries continue to improve the cultivation and brewing technology, so that the Israeli wine industry has taken a big step forward.

 

תגובות

תגובות

נושאים נוספים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *